Pravidla

Pravidla a zásady hodnocení Okresní běžecké ligy 2017
21. ročník
                    
1. Pro rok 2017 jsou vypsány tyto kategorie:
mladší žáci a mladší žákyně rok nar.: 2004 – 2005
starší žáci a starší žákyně rok nar.: 2002 – 2003
dorostenci (ky) a junioři (rky) rok nar.: 2000 – 2001, 1998 – 1999
muži rok nar.: 1997 až 1978
muži 40 až 49 let rok nar.: 1977 až 1968
muži 50 let a starší rok nar.: 1967 a starší
ženy rok nar.: 1997 až 1983
ženy 35 let a starší rok nar.: 1982 a starší
tedy celkem 11 kategorií (mládežnické kategorie dorostu a juniorů vzhledem k
menšímu počtu startujících jsou spojeny, naopak s přibývajícím počtem seniorských běžců přidána kategorie žen nad 35 let a mužů nad 50 let).
 Žádáme také pořadatele, aby vzhledem ke svým možnostem vypisovali alespoň výše uvedené kategorie.
2. Hodnotí se:
a) pořadí v jednotlivé kategorii
b) celkové pořadí po přenesení a porovnání bodů z jednotlivých kategorií
3. Do seriálu bodují:
Do bodování bude automaticky započítáváno prvních deset běžců z výsledkové listiny příslušné kategorie, u kterých bude alespoň ve svém prvním závodě jasně patrná příslušnost ke klubu, oddílu či bydliště z obce Českolipska nebo z Jablonného v Podj. a okolí. Čili seriál OBL jsme se vrátili zpět k hodnocení pouze českolipských běžců.
Např.: název oddílu Běhny s.r.o. nestačí pro hodnocení do seriálu. Apelujeme tímto také na pořadatele běhů, aby při prezentaci vyžadovali po závodnících pokud se oni chtějí zapojit do seriálu, uvádět alespoň ve zkratce obec či bydliště jež reprezentují.
4. Závody:
Do 21. ročníku OBL je zařazeno 17 závodů dle termínové listiny. Do konečného
bodování bude započítáván pouze nejvyšší bodový zisk z max. 15 závodů. Bude-li v průběhu sezóny některý ze závodů z technických důvodů zrušen, stále se započítává max. 15 závodů.
5. Systém bodování:
Dle výsledkové listiny prvních deset závodníků Českolipska v každé kategorii získá body systémem 11-9-8-7-…..1 bodů. Čtyři závody a to
2.4.- Jarní přespolní běh,
8.4.- Polevský běh,
21.5.– Běh okolo Hvozdu,
12.11.– Žandovská desítka budou bodově
navýšeny o 50% tj bodování: 16,5-13,5-12-10,5…..1,5 bodu.
6. Účastnické body:
Za každý závod bude započítán 1 účastnický bod a to i v případě, že na hlavní body běžec nedosáhne, vzdá nebo bude diskvalifikován.
7. Max. bodový zisk:
Do konečného hodnocení se započítá 15 nejlepších bodových zisků ze všech 17 závodů. Max. bodový zisk může tedy být: 4×16,5 bodů + 11×11 bodů + 17 bodů tj. celkem 204 bodů.
8. Určení pořadí:
O pořadí rozhoduje:
1. – Vyšší bodový zisk.
2. – Při rovnosti bodů rozhodují nezapočítávané body z 16. příp.
17. závodu.
3. – Ti co mají absolvováno max. 15 startů a nastala rovnost
bodů rozhoduje o celkovém pořadí vyšší počet
zapsaných běžců v kategorii.
4. – Při rovnosti bodů ve stejné kategorii rozhodne počet lepších
umístění.
9. Závodník:
Závodník může startovat ve věkově méně výhodné kategorii, body mu budou
započteny z této kategorie ve které startuje a přeneseny do kategorie kam věkové přísluší. Na závodech, kde pořadatel vypisuje kategorie věkově jinak než je uvedeno v bodě 1. např. spojené kategorie dorostu a juniorů, ml. a st. žáků a mají společný start a stejnou trať, bodují se tyto kategorie jako jedna. Rozhodující je pořadí a časy v cíli.
10. Účast na více tratích:
Pokud na některých závodech pro jednu věkovou kategorii pořadatel vypisuje více tratí, může závodník absolvovat tyto tratě. Pokud mu případně časový program závodu umožní absolvovat další starty ve věkově méně výhodných kategoriích, může je absolvovat. Do bodování se mu bude započítávat pouze jeden a to nejvyšší bodový zisk. O nezapočítané body z dalších startů ale „ochudí“ své soupeře.
11. Průběžné pořadí:
Po každém závodě bude propočítáno průběžné pořadí a bude zveřejněno na stránkáchOkresní běžecké ligy (www.oblcl.cz) a první desítka v denním tisku Českolipský deník. Hlavním sponzorem seriálu OBL 2017 je ZOD Brniště, Geodézie Málek a pořadatelé jednotlivých závodů.
V Žandově dne 12.2.2017 Za organizační výbor OBL
Oldřich Slaměný
Vasil Dogaru ml.